П. Николов: Търговията на БФБ продължава да се ръководи от своя собствена логика

Над 1/3 от компаниите с най-висок оборот от януари до март дори не фигурират сред 30-те дружества с най-много сделки